pondělí 3. května 2021

Hra 542: Escape From Grass (1991)


Escape From Grass
Vývojář: Zdeněk Houška
Vydavatel: Zdeněk Houška
Vydáno 1991 pro Atari 8-bit
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Tato textovka, známá také pod názvem "Escape From Gross", je velmi podobná autorově předchozí hře Pytlák Říha (1990). Jednou jsme takhle na prázdninách u našeho strýčka vědátora a v jeho laboratoři nalezneme zelené a červené kuličky. Nenapadne nás nic lepšího, než jednu z nich sníst, načež se zmenšíme a ocitneme se kdesi v trávě (odtud název). Cílem bude samozřejmě vrátit se do své původní velikosti.

Příběh

Adresa autora

Začátek hry

Podobnost se zmíněným Pytlákem Říhou je velká - převládá tu tedy zelená barva, do inventáře můžeme vzít pouhé dva předměty, přičemž ty při položení na zem zmizí, takže je nutné si velmi dobře naplánovat logistiku předmětů. Největší otrava je ovšem nutnost psát dokola příkaz SITUACE, protože se místo popisu obrazovky vypíše pouze nicneříkající text "Příkaz byl asi vykonán". 

Slovník příkazů se rozrostl a používat můžeme PROZKOUMEJ, SEBER, ZAHOĎ, DEJ, ROZBIJ, NAMOČ, NATŘI, SVAŽ, ODEMKNI, OBLÉKNI, ŘEZEJ a ZABIJ, což zvyšuje obtížnost. Slova můžeme zkracovat na první tři písmena. Během svého putování narazíme na řadu brouků, kteří nám mohou pomoct či ublížit. Je tu známý Brouk Pytlík i Ferda Mravenec. Na závěrečné obrazovce nalezneme zmínky o hrách Poustevníkův Život (1991) a Clock Story (1991) autorova kamaráda Jiřího Procházky a také prosbu o pomoc s textovkou Ataristův Protiútok (1990). 

Achjo...

Brouk Pytlík

Ferda Mravenec

Mapa

POSTUP HROU
Prozkoumal jsem borůvky (PRO BOR) a našel nůž (SEB NUZ), který jsem dal Broukovi Pytlíkovi (DEJ NUZ). V trávě jsem sebral jehličí (SEB JEH), zahodil ho (ZAH; A) a sebral baterii (SEB BAT), kterou jsem vložil do lodě (stačí jít na západ a potvrdit "A"). Sebral jsem houbu (SEB HOU) a odplul lodí proti proudu (A), kde jsem vystoupil (C), kde jsem ji věnoval broukům (DEJ HOU). Sebral jsem lepidlo (SEB LEP), vrátil se lodí zpět a daroval ho broukům u balónu (DEJ LEP). 

Prozkoumal jsem bednu (PRO BED) a vzal dynamit (SEB DYN). Ten jsem dal broukovi se sbíječkou (DEJ DYN) a získal sbíječku (SEB SBI), se kterou jsem rozbil na kousky velkou červenou tabletu (ROZ TAB). Zahodil jsem sbíječku (ZAH; A) a z bedny sebral štětec (SEB STE). Prohledal jsem trní (PRO TRN), sebral plechovku (SEB PLE), namočil štětec (NAM STE) a zase plechovku zahodil (ZAH; B). Vrátil jsem se pro kousek tablety (SEB TAB) a natřel ji štětcem (NAT TAB), který jsem zahodil (ZAH; A). Vzal jsem ještě borůvku (SEB BOR) a vypravil se lodí po proudu, kde střevlík sežral borůvku i tabletu. 

Jen počkej, střevlíku !

A máš to

Brouk estébák

Hned jsem se ovšem vypravil lodí zpět a sebral nožík po brouku Pytlíkovi (SEB NOZ) a kus niti (SEB NIT). Vrátil jsem se ke stavení, brouka v uniformě svázal (SVA BRO), prohledal (PRO BRO) a našel klíček (SEB KLI), se kterým jsem otevřel truhlu (ODE TRU; PRO TRU). Zahodil jsem klíček (ZAH; B), sebral uniformu (SEB UNI) a oblékl si jí (OBL UNI). U kasáren jsem osvobodil zajatce (REZ PRO) a dozvěděl se heslo BOBEK. Z truhly jsem sebral pilu (SEB PIL) a s tou uřízl stéblo (REZ STE). Zahodil jsem pilu (ZAH; B) a sebral stéblo (SEB STE). 

Došel jsem na nádvoří a zabil dozorce (ZAB DOZ). Vydal jsem se na jih ke dveřím a řekl heslo BOBEK
KONEC POSTUPU HROU

Znepokojující

Aha, takže ono to je heslo. To se mi ulevilo...

Vítězství !

Verdikt: Námět je zajímavější jak v případě Pytláka Říhy, jinak je to ovšem velmi podobná hra se všemi negativními stránkami. 
Hodnocení: 2/10

Žádné komentáře:

Okomentovat