pondělí 31. května 2021

Hra 551: Honzovo Dobrodružství (1991)


Honzovo Dobrodružství
Vývojář: Michal Křížek
Vydavatel: PantherSoft
Vydáno 1991 pro Atari 8-bit
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

V této pohádkové textovce od Michala Křížka (Sop (1989), Pyramida (1990)) se ujmeme lenocha Honzy Škubánka, který se jako vždycky povaluje ve své chaloupce na kraji vesnice, když v tom k němu přijde sudička (s mírným zpožděním asi 20 let) a sdělí mu jeho osud. Honza má prý souzeno zabít draka a osvobodit princeznu. Inu, nezbývá nic jiného než sbalit svých pár buchet a vyrazit do světa. 

Příběh #1

Příběh #2

Instrukce

Jak je popsáno v instrukcích, příkazy se dají zkracovat na první tři písmena a pomocí SLOVNIK si můžeme zobrazit i jejich seznam. Najdeme tu tedy VEZMI, POLOZ, PROHLEDNI, POUZIJ, NABER, ZAVOLEJ, ROZBIJ, ZAPAL, DEJ a SITUACE. 

Obtížnost je poměrně nízká a pomoci může i znalost českých pohádek, ze kterých autor čerpal. Najdeme tu tedy klasiky jako kouzelného dědečka, ježibabu vařící v chaloupce lektvary, draka, černokněžníka či hořící mraveniště - pokud mravencům pomůžeme, tak nám přislíbí pomoc a později je můžeme využít pro prohledání louky a nalezení klíčového předmětu. 

Začátek hry

Slovník příkazů

Kouzelný dědeček

Co příliš nepotěší je velké množství obrazovek, na které stačí pouze vkročit a okamžitě následuje smrt. Vzhledem k absenci možnosti ukládání je nutné hrát vždy od znovu a pečlivě vše mapovat. Hru také sráží velké množství gramatických chyb a překlepů. 

Ježibaba

Tuhle knihu měl černokněžník raději zničit

Mapa

POSTUP HROU
Vzal jsem buchty (VEZ BUC) a daroval je dědečkovi v lese (DEJ BUC), za což jsem dostal meč. V chaloupce u ježibaby jsem našel lektvar (VEZ LEK). Prohledal jsem vysokou trávu (PRO TRA) a našel pochodeň, kterou jsem zapálil v chaloupce u krbu (ZAP POC). Došel jsem až do hradu a v jídelně sebral džbán (VEZ DZB), který jsem u studny naplnil vodou (NAB VOD). V knihovně jsem vzal knihu (VEZ KNI), prozkoumal ji (PRO KNI) a použil objevenou páku (POU PAK). Na chvíli jsem odložil pochodeň (POL POC) a v prachárně sebral soudek s prachem (VEZ SOU). Vrátil jsem se pro pochodeň (VEZ POC) a v mučírně našel pilník (VEZ PIL). 

Být divočákem v lese není zas tak špatné

Hořící mraveniště, to už jsem někde viděl!

To bylo nějaké snadné

Odešel jsem z hradu a zamířil do lesa k mraveništi, které jsem uhasil (POU DZB). Poté jsem na louce u bažiny zavolal mravence (ZAV MRA) a získal zápalnou šňůru. Tu jsem zastrčil do soudku (POU SNU) a vydal se do soutěsky, kde jsem odpálil zával (ZAP SNU). Dostal jsem se k drakovi, kterého jsem zabil (POU MEC), vzal jeho vejce (VEZ VEJ) a rozbil ho (ROZ VEJ), čímž jsem zlikvidoval černokněžníka. 

Vydal jsem se zpět do hradu a upiloval mříž (POU PIL). Uvnitř jsem prozkoumal truhlu (PRO TRU) a našel klíč, jímž jsem odemknul nedaleké dveře (POU KLI). Ve věži jsem na myš použil lektvar (POU LEK) a získal zpět princeznu. Tu jsem dovedl zpět do hradu a získal ji za ženu. 
KONEC POSTUPU HROU

Zasadil jsem černokněžníkovi smrtelný úder do jeho vajec

Kde je princezna? Je tu jen nějaká myš !

Vítězství !

Verdikt: Pohádková oddechová textovka s nízkou obtížností. 
Hodnocení: 3/10

čtvrtek 27. května 2021

Hra 550: Help !!! (1991)


Help !!!
Vývojář: Michal Wolf & František Zbořil & Luděk Šimáček, Atari verze Luděk Burian
Vydavatel: E. S. O.
Vydáno 1991 pro ZX Spectrum, Atari 8-bit
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Po celostátních soutěžích spojených s textovkami Město Robotů (1989) a A To Snad Ne ?! (1990) se vývojáři ze Spectrum klubu v Prostějově rozhodli uspořádat soutěž vlastní. Úspěšní řešitelé jejich textovky, která byla portována i na osmibitová Atari, si měli odnést věcné ceny v hodnotě 35 000 Kčs. Průběh byl stejný jako v předchozích případech - přihlášení hráči dostali s předstihem kazety se hrou a v určený den mělo být v televizi vyhlášeno heslo "polarita" pro spuštění programu, aby všichni hráči začali ve stejnou chvíli a měli stejné šance. Na závěrečné obrazovce pak bylo tajné heslo, které se mělo poslat autorům pomocí telegramu. 

Bohužel však naprosto selhala mediální propagace hry, kdy časopisy ABC a VTM nezveřejnily domluvený článek. Dohodu dodržela jen brněnská televize, jež zveřejnila krátkou reklamu, načež se ale přihlásilo pouhopouhých 18 hráčů, takže byla soutěž odložena. Po dalších organizačních problémech se upustilo od vyhlašování hesla a kazety se prostě daly do volného prodeje, přičemž byl určen termín soutěže a na konci mělo proběhnout slosování. Další propagace se ovšem nekonala a jedinou nadějí byla distribuce svěřená firmě FLOP, které se podařilo prodat pouhých 55 kusů verze pro Atari, což přineslo výnosy kolem 2 tisíc korun. Autoři tedy byly finančně hluboce v mínusu. Žádné řešení hry v termínu nepřišlo, a tak alespoň mohli se ztrátou prodat nakoupené ceny. Později jim ale se zpožděním byly doručeny dopisy, takže se nakonec objevili dva hráči, kteří v řádném termínu řešení opravdu poslali. Vzhledem k finančnímu úpadku akce ale byla rychlejšímu hráči zaslána pouze cena útěchy - walkman. 

Začátek hry

Starý dobrý Fernet

Nalákal jsem kočku na svého ptáka

Co se týče samotné hry, tak ta nemá přes svůj název nic společného s kapelou Beatles, jen na úvodní obrazovce hraje známá píseň Help. Ujmeme se Markuse, který se vydává do nejmenovaného města zachránit svého kamaráda Amose. Příběh není nikde popsaný, možná byl ke kazetě přikládán manuál, ten se ovšem nedochoval. 

Hra se ovládá klasicky psaním příkazů, které se mohou zkracovat a to i na méně jak první tři písmena. Slovník příkazů nelze ve hře vypsat a budeme si na ně muset přijít sami. A že to není nic jednoduchého. Z příkazů tu najdeme ROZHLEDNI, PROZKOUMEJ, VEZMI, POLOZ, OTEVRI, ZAVRI, PRIVAZ, OPRAV, PODEJ, KOVEJ, NAFOUKNI, ROZMONTUJ, NALAKEJ, HOD, POMOC, OPIJ, ZAPAL, PREREZ, VYPAC, OTOC, ZAPAL, TELEFONUJ, ZNIC a také příkazy SAVE a LOAD, kdy pozici můžeme ukládat i do paměti. 

Časopis Top-tip, který byl původně sponzorem soutěže

Jeden z mnoha chytáků - sebrat minci není možné

Jen počkej, ty pacholku, zavolám na tebe policajty

Obtížnost je opravdu vysoko, což je asi pochopitelné vzhledem k tomu, že šlo o soutěžní textovku. Kromě hodně těžkých hádanek tu na každém kroku narazíme také na pasti - např. žebrák má u sebe minci, která by se náramně hodila, abychom mohli zatelefonovat na číslo uvedené v časopise. Mince ale nejde sebrat a hráče pouze svádí na falešnou stopu. To stejné se zvonečkem, který má kolem krku agresivní beránek. 

Kromě toho tu najdeme i řadu zbytečných předmětů jako je prsten, nůž či ježek, které pouze zabírají místo v inventáři, jenž je omezený na 6 předmětů. Najdeme tu i rozsáhlé podzemní bludiště, ve kterém je tma a naše dohořívající pochodeň nám nedává moc času ho v klidu prozkoumat. Nejhorší je ovšem velký počet slepých konců, kdy si nějakou akcí můžeme znemožnit dohrání hry. Např. nám uteče kočka, dohoří nám pochodeň, zapomeneme si po projití bažiny přisunout desku, atd. 

Hru jsem byl schopný dohrát pouze s pomocí existujícího návodu, načež jsem průchod ještě optimalizoval a úplně vynechal umývání se v jezeře a opravování mostu, přičemž s touhle variantou možná autoři vůbec nepočítali. Každopádně návod je teď kratší a přehlednější. Průchod by šel ještě zkrátit, kdyby šel dynamit na kameru hodit z obrazovky s hlídačem (příkaz HOD tu je), s tímhle řešením ale hra nepočítá. 

V Atari verzi jsou změněny úvodní a závěrečné obrazovky, vypisování textu je rychlejší a také tajné heslo je jiné - místo "krása paradoxu" je to "nepij alkohol". Vyskytoval se tu také bug, kdy pochodeň hořela nekonečně dlouho, což je určité ulehčení. Na internetu je ale ke stažení již opravená verze.

A mám šperhák !

Vloupal jsem se do garáže a našel Trabant

Mapa

POSTUP HROU
Prozkoumal jsem okénko (P OKE), vzal cihlu (V CIH) a hodil ji na zrcadlo (H CIH), čímž jsem si otevřel průchod na východ. Na západě jsem prozkoumal pařez (P PAR) a našel láhev (V LAH) a opodál mrtvého ptáka (V PTA) a desku (V DES). Tu jsem položil u kočky na zem, abych se nepropadl do bahna (POL DES) a kočku nalákal na ptáka (NAL K). Kočku jsem použil u bači (POL KOC) a získal časopis Top-tip (V TOP), který jsem 9x přečetl (P T), abych se dozvěděl o metalistovi. Opět jsem nalákal kočku (NAL K) a použil ji na odehnání potkana (POL KOC). Dostal jsem se na lesní křižovatku, kde jsem odložil všechny věci (POL PTA; POL LAH; POL TOP). 

V okolí jsem našel hřebík (V HRE), kladivo (V KLA), sukovici (V SUK) a dynamit (V DYN). Šel jsem se také podívat na opilého metalistu (P MET) a ve městě na něj zavolal policii (TEL; 158). Vrátil jsem se na místo a balvan odvalil sukovicí (VYP BAL). Našel jsem pod ním pilku (V PIL) a opodál lupu (V LUP). Ve městě jsem ve zbrojnici urazil kladivem zámek (ZNI ZAM), otevřel skříňku (O SKR) a otočil kohoutem (OTO KOH), čímž jsem vypustil kašnu. V kovárně jsem si z hřebíku udělal šperhák (KOV HRE), vzal ho (V SPE) a odložil kladivo (POL KLA). Vrata garáže jsem vypáčil sukovicí (VYP VRA) a uvnitř získal lano (V LAN). Vrátil jsem se na lesní křižovatku a na jihu otevřel šperhákem dveře (O DVE). Uvnitř jsem sebral pochodeň (V POC), vrátil se a zavřel dveře (Z DVE) kvůli průvanu.

Vstup do bludiště

Smývám ze sebe radioaktivní odpad

Hlídačovi jsem do pusy nacpal Fernet a je pokoj

Na křižovatce jsem zapálil lupou Top-tip (ZAP TOP), tím zase pochodeň (ZAP POC), položil jsem lupu (POL LUP), vzal láhev (V LAH) a vydal se ke kašně, kterou jsem prozkoumal (P KAS), otevřel poklop (O POK), slezl dolů, zavřel poklop (Z POK), přivázal lano (PRI LAN) a slanil dolů. Prošel jsem labyrint chodeb (S, Z, J, J, V, J, J, Z, Z, Z, Z, J, V, V), zapálil dynamit (ZAP DYN), položil ho (POL DYN) a vrátil se stejnou cestou zpět k poklopu (Z, Z, S, V, V, V, V, S, S, Z, S, S, V, J, N). Otevřel jsem ho (O POK), vylezl nahoru a poklop zase zavřel (Z POK). 

Vrátil jsem se před skálu a opět vypáčil dveře (O DVE). Vešel jsem dovnitř, zavřel dveře (Z DVE) a hlídače opil (OPI HLI). Pokračoval jsem na východ přes most a našel Amose za mřížemi. Vzal jsem svíčku (V SVI) a zapálil ji (ZAP SVI). Pilkou jsem přeřezal mříž (PRE MRI) a osvobodil Amose. Vrátili jsme se do chodby s kamerou a vydali se dolů. Prošli jsme známou cestou k poklopu (Z, Z, S, V, V, V, V, S, S, Z, S, S, V, J, N), otevřeli ho (O POK), vylezli ven a vydali se do Spectrum klubu. 
KONEC POSTUPU HROU

Kamera je jedna z největších překážek

Amos jde domů

Vítězství ve Spectrum verzi !

Vítězství v Atari verzi !

Verdikt: Velice obtížná soutěžní textovka. 
Hodnocení: 4/10

pondělí 24. května 2021

Hra 549: H2O (1991)


H2O
Vývojář: Jiří Bernášek (BeWeSoft)
Vydavatel: A. B. B. U. C.
Vydáno 1991 pro Atari 8-bit
Žánr: Logická
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Jiří Bernášek byl jedním z mála tuzemských autorů, který pro osmibitová Atari tvořil něco jiného jak textové adventury (Super Husa (1989), Big House (1990), BeWeSoft's Race (1991)). H2O je logický rychlík vytvořený pro německý klub ABBUC. Jak již název napovídá, budeme něco dělat s vodou, konkrétně budeme budovat potrubí s cílem naplnit barely. 

Začátek hry

První otočení kohoutku

Sudy se plní

V horní části obrazovky vidíme pět typů potrubí, které můžeme použít. To přitom ještě můžeme otáčet o 90°. Každého máme omezený počet, musíme se tedy snažit budovat efektivně. Větší zádrhel je ale časový limit, kvůli kterému není prostor na odpočinek a potrubí musíme tvořit opravdu rychle. Pokud stihneme naplnit všechny barely, tak postupujeme do další úrovně, které tu jsou procedurálně generované. Pokud čas vyprší, tak hra končí. 

Ovládání je trochu krkolomné, protože zahrnuje tlačítko "FIRE". Pro umístění trubky tedy musíme stisknout "FIRE" + šipku doprava, smazání trubky "FIRE" + šipka doleva, pro přesun do horního menu s výběrem typu trubky "FIRE" + šipku nahoru, pro otáčení trubky v tom stejném menu "FIRE" + šipky do stran, pro otočení kohoutku "FIRE" + šipka dolů. Vzhledem k nutnosti rychlého stavění je toto občas o zlámání prstů, ale po čase se na to dá zvyknout. 

V prvních úrovních najdeme pouze pár barelů, od 10. úrovně se ale začnou objevovat i zdi, které proces budování značně komplikují. Úrovně se zdmi ale vycházejí z určité šablony a po čase se začnou opakovat. Cílem je samozřejmě dosáhnout na co nejvyšší skóre, kdy body získáváme za plnění barelů (max. 100 za jeden) a pokud úspěšně dokončíme úroveň, přičte se nám i zbývající čas. Já takto došel do 51. úrovně a pak cíleně skončil, protože hra už nenabízela nic nového. Na závěrečné obrazovce pak vidíme svoje dosažené skóre, přičemž hra si pamatuje nejlepší výsledek - škoda, že tu není tabulka nejlepších. Hudební podkres zajišťují skladby od P. I. Čajkovského. 

Začíná to být trochu komplikované

Prasklé trubky

Konec hry

Verdikt: Logický rychlík s tématem stavění vodovodního potrubí s trochu krkolomným ovládáním. 
Hodnocení: 4/10

pátek 21. května 2021

Hra 548: Game Genius (1991)


Game Genius
Vývojář: Preston Ltd.
Vydavatel: Preston Ltd. 
Vydáno 1991 pro ZX Spectrum
Žánr: Deskovka
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Předělávka deskové hry Peg Solitaire (nebo jen Solitaire), ve které jeden hráč musí vyčistit herní pole od "kolíků", resp. musí zůstat jen jeden. Začínáme s 32 kolíky, přičemž na začátku hry je prázdné pouze pole uprostřed. Můžeme pak vzít jeden kolík a "přeskočit" s ním další kolík, který pak odebereme - na cílové pozici ale musí být vždy volno, jinak tah nelze provést. 

Vlevo nahoře vidíme počítadlo, kolik kolíků ještě zůstává, v dolní části pak můžeme začít novou hru, vrátit se o krok zpět či zrušit tah pokud už máme vybraný kolík a rozmyslíme si to. Ovládání je řešeno přes kurzor, kterým pohybujeme pomocí kláves Q, A, O, P a potvrzujeme pomocí mezerníku. Hru můžeme dokončit s různým počtem zbývajících kolíků, načež nás program okomentuje slovy "výborně", "dobře", "ujde to", v horším případě "styď se". Na "jsi génius" dosáhneme pouze pokud zbyde pouze jeden kolík. 

Začátek hry

Průběh

Vítězství !

Verdikt: Logická jednohubka vycházející z deskové hry Peg Solitare. 
Hodnocení: 2/10

úterý 18. května 2021

Hra 547: Flameňák 91' (1991)


Flameňák 91'
Vývojář: GillotineSoft
Vydavatel: GillotineSoft
Vydáno 1991 pro ZX Spectrum
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Hyperlokální textová adventura z prostředí jedné nejmenované školy. Stáváme se "Flameňákem", který si chce udělat pár dnů volna. Ve škole se kvůli spolužákům nemůžeme soustředit, takže trpí kvalita našeho studia, a tak se rozhodneme si udělat volno a učit se doma. Jinými slovy se budeme snažit školu nějak sabotovat.

Zápletka

Začátek hry

Na kazetě je pár zajímavých věcí

Ovládání je vyřešeno hybridně - nejprve si stisknutím jednoho čísla vybereme z nabídky příkazů POUŽIJ, PRŮZKUM, SEBER, JDI, POPIS a INVENTÁŘ, a poté v případě prvních tří musíme napsat i předmět, přičemž ten lze i zkrátit na první tři písmena. 

Problémem je opravdu pomalé vypisování textů a nemalé množství bugů. Velká část hry se dá přeskočit, protože skříňku u Trousila můžeme otevřít i bez jeho svolení, což z už tak krátké hry dělá velmi krátkou hru. Při použití flašky na úplném konci hry a zkrácení slova na "FLA" hra spadne, je tedy nutné slovo napsat celé. Některé předměty nejsou vidět v inventáři. 

Celou dobu se budeme pohybovat po areálu školy a potkávat autorovi kamarády a profesory. Jejich charakteristika je popsána na úvodní obrazovce. Někdo hraje na kytaru, někdo má rád motorky, atd. Na základě toho je pak jednoduché si s nimi spojit nalezené předměty a darovat jim je. Obtížnost tedy není příliš vysoko. 

Mamula asi není moc oblíbený učitel

Mapa

POSTUP HROU
Dvakrát jsem prozkoumal hromadu špíny (2; HRO) a našel klíček (3; KLI). V šatnách jsem našel kazetu (3; KAZ), kterou jsem vyměnil s Měchurou za Annonci č. 26 (1; KAZ), tu vyměnil s Mírou za Annonci č. 27 (1; ANN) a tu vyměnil s Kolacím za rychlopal (1; ANN), který jsem věnoval Trousilovi (1; RYCH). Ten mi za to zpřístupnil svojí skříňku, kterou jsem otevřel klíčkem (1; KLI), sebral drát (3; DRA) a ten vyměnil s Kolacím za termistor (1; DRA). 

Termistor jsem dal Jonatánovi (1; TER) a získal za to flašku a odpory. Vrátil jsem se na dvorek a profesorovi věnoval odpory (1; ODP). U hromady dehtu jsem našel dehtový papír (3; DEH). Vydal jsem se do kotelny, kde jsem školníkovi věnoval flašku (1; FLASKU) a do kotle hodil dehtový papír (1; DEH).
KONEC POSTUPU HROU

Použít drát jako "E" strunu je zajímavé řešení

Průzkum kotle poskytne cennou nápovědu

Vítězství !

Verdikt: Krátká hyperlokální textovka s pomalým vypisováním textu a bugy. 
Hodnocení: 2/10