pondělí 8. února 2021

Hra 514: Cholerická Akce 2: Mikrosoft Meta Basic aneb Ataristův Protiútok (1990)


Cholerická Akce 2: Mikrosoft Meta Basic aneb Ataristův Protiútok
Vývojář: Viktor Lošťák
Vydavatel: K-Soft
Vydáno 1990 pro Atari 8-bit
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Přímé pokračování mezi Ataristy velmi oblíbené textovky Multipascal 2.7: Pomsta Šíleného Ataristy (1989) distribuovala komerčně firma K-Soft. Vydání hry bylo spojené se soutěží, kdy byli hráči vyzváni k zaslání tajného hesla ze závěrečné obrazovky na adresu firmy, čímž byli zařazeni do slosování o věcné ceny (např. tiskárny), které se uskutečnilo "na velkém setkání ataristů v únoru 1991 v Břeclavi". 

Informace o soutěži

Instrukce #1

Instrukce #2

Texty ve hře byly zašifrovány a program obsahoval i důslednou ochranu proti kopírování, což způsobovalo, že i když byl kód psaný v assembleru, tak hra neběhala kdovíjak rychle. Po vzoru prvního dílu je v textech zmínka, že hra byla vytvořena pomocí "AGCS 2.0", neboli "Adventure Game Construction Set 2.0", což byl ale jen další vtípek autora a nic takového nikdy neexistovalo. Nicméně dychtiví Ataristé po tomto nástroji dlouho pátrali. 

Zároveň název "Cholerická Akce 2" značí, že jde o druhý díl série, nicméně Pomsta Šíleného Ataristy v době vzniku tento název nenesla. Plánoval se také třetí díl se jménem "Cholerická Akce 3: Inverzní Matice aneb Ve Jménu Impéria!", nicméně vznikla pouze demoverze s několika místnostmi, takže plánovaná trilogie zůstala nedokončena. 

Příběh #1

Příběh #2

Příběh #3

Příběh #4

Na kazetě se hrou byl i samostatný program jménem "Čekejte", což byl takový úvod, resp. popis celé trilogie Cholerických Akcí přímo od autora Viktora Lošťáka. Za doprovodu povedené hudby si tedy hráči mohli přečíst doplňující informace ke všem třem textovkám. Přepis je k dispozici zde. Za zmínku stojí, že návod ke hře byl zveřejněn v legendárním časopisu Excalibur (číslo 10), kdy takovéto pocty se dočkal jen úzký okruh osmibitových textovek. 

Pro vstup do hry je nutné zadat heslo "21129" z prvního dílu, načež se dočkáme sedmistránkového úvodu do příběhu, kdy autor opět prezentuje své lingvistické dovednosti a smysl pro humor. Ve zkratce jde o to, že naši nepřátelé, Ataristé z Oder, chystají pomstu za události z první dílu. Jejich vedoucí, šílený Vala, dostal do ruky tzv. "černý vir" od firmy AbsurData, který ve zlomku vteřiny zlikviduje každý počítač. Plán je upravit vir způsobem, aby likvidoval jen počítače konkurence, čímž by oderští Ataristé získali monopol ve výrobě softwaru. Aby nebyli při své práci nikým rušeni, uchýlili se spiklenci do tábora ukrytého hluboko v lesích. A právě tam se musíme vydat, tábor najít a virus dostat do našich rukou.

Příběh #5

Příběh #6

Poslední stránka příběhu a začátek hry

V horní části obrazovky se neustále odvíjí text se jménem autora, adresou K-Softu, zmínkou o AGCS a najdeme tu také uplynulý herní čas a počítadlo skóre, které se zvyšuje po různých úspěšně provedených akcích. Bohužel se tento text pohybuje podivně trhaným způsobem, který je velmi nepříjemný, ale naštěstí jsou dostupné příkazy "STOP" a "START", jimiž lze pohyb tohoto textu ovlivňovat. 

Hra se tedy ovládá klasicky pomocí psaní příkazů, přičemž ty je nutné psát s diakritikou. Parser je z nějakého důvodu horší, než v prvním díle a příkazy tedy nejdou s jistotou zkracovat na první tři písmena - občas toto funguje, ale občas ne. Např. kompas tak sebereme pomocí "VEZ KOM", ale pro krabičku je nutné napsat "VEZ KRABIČ", což dost zdržuje. Bohužel tu jsou i místa, kdy hledání správného příkazu je vyloženě zásekové - např. píšťalu použijeme pomocí příkazu "PÍS". 

Tipy do hry

Parser funguje zvláštně a hra nám ani rovnou neříká, co jsme našli

Tabletka je velmi užitečný předmět na zvýšení nosnosti

Jelikož se ve hře často umírá, rozhodně potěší příkaz "RAMSAVE", jímž lze rychle do paměti uložit aktuální pozici ve hře a tu pak pomocí "RAMLOAD" opět nahrát. Hra má také velmi v oblibě vypisovat text "něco jsi našel" místo názvu nalezeného předmětu, s čímž pomůže příkaz "SITUACE", kterým lze opětovně vypsat stav aktuální obrazovky. Najdeme tu i příkaz "POMOC", jenž vypíše pár tipů do hry. 

Velmi zajímavý je systém nosnosti, kdy v základu můžeme mít v inventáři pouhé tři věci. Nicméně můžeme najít předměty, které nosnost zvýší. Jablko nám umožní nést o jeden a tabletka dokonce o tři předměty více. Další vychytávkou je kompas, jenž můžeme najít a opravit, načež se nám začnou ukazovat možné směry, do kterých se lze z aktuální obrazovky vydat. 

Předlouhé hledání jehly v kupce sena

Zpropadený megapták !

Kompas nám ukazuje východy z aktuální obrazovky

Nejvíce otravnou složkou je pták, na kterého můžeme náhodně narazit v lese. Pokud se tak stane, tak nám opeřenec ukradne jeden náhodný předmět z inventáře a odnese ho do svého hnízda na stromě v jihozápadním rohu lesa. Vždy se tam tak musíme vydat, vylézt na strom a předmět si vzít zpět. 

Celá hra se nese v humorném duchu a při svém putování narazíme na kamarády a známé autora, který je zde vykresluje velmi nevybíravým způsobem. Najdeme tu třeba fanatickou eko-teroristku Moniku Vaškovou, která nás zlikviduje pokaždé, když u nás najde neekologický předmět. Nebo je tu potrhlý archeolog Petr Trnka, šílený horolezec a alkoholik Charles "Goodboy" Kovář, pseudoprogramátor a toxikoman David Růžička zvaný Pižmoň, nymfomanka Jana Dytrychová či vysokoškolačka Marčela Tomšů, zvaná pro svou obézní postavu též "Bomba". 

Potrhlý archeolog - jako bych se v něm poznával

Pták se brání, ale já svoje věci dostanu !

Gratulace k dohrání první části hry

Jakmile dosáhneme ve hře určitého milníku, zobrazí se nám gratulace s motivačním textem a přičte se nám štědrá bodová odměna do dosaženého skóre. Děje se tak většinou po nějaké těžší hádance. Obtížnost je vysoko a hra je velice dlouhá a komplexní. Některé hádanky se dají vyřešit jen zoufalým zkoušením všeho na všechno (např. zahráním na píšťalu přivoláme vlkodava, který může zlikvidovat rodinku na pikniku). Hru neusnadňuje ani fakt, že během svého putování nalezneme řadu předmětů, které k ničemu nejsou a jen zabírají místo v inventáři, nebo slouží dokonce jako past (bobule nás otráví, sebrané lízátko přiláká vosy). 

V lese můžeme najít i dva speciální předměty. "Tester" nás po aktivaci vyhodí ze hry do "self-testu", aneb základního testovacího programu provozuschopnosti počítače Atari. "Obraceč" zase obrátí písmo vzhůru nohama tak, že se nedá přečíst. 

Pád do údolí v podání horolezce Goodboye

Uspal jsem fanatičku Moniku

Trampové a jejich socializace s bezvládnou Monikou

Geniální je v tomto případě šifrovací hádanka, kdy nejprve najdeme dešifrovací kartu s vyřezanými otvory na čtvercové síti 9x9. Později najdeme i list papíru stejných rozměrů se změtí písmen. Vtip je v tom přiložit dešifrovací kartu na list papíru a postupně jí otáčet o 90° po směru hodinových ručiček. Na místech s vyřezanými otvory uvidíme písmena, která vždy zformují jednu čtvrtinu věty, jež obsahuje klíčovou nápovědu.

Asi nejpohodlnější řešení, jak toto rozluštit, je vyrobit si papírový model, což jsem i udělal, viz fotky níže. Tato hádanka se ve hře vyskytuje dvakrát. 

Na závěrečné obrazovce najdeme tajné heslo "mtranfeacdja", jež bylo možné poslat firmě K-Soft do zmíněné soutěže. 

Dešifrovací karta

List papíru se změtí písmen

Vlastnoručně vyrobené dešifrovací pomůcky

Jedna čtvrtina zakódované věty rozluštěna! Heslo je "aligátor"

Mapa

POSTUP HROU
Odložil jsem časopis (POL ČASO) a šel na sever za dívčinou. Dvakrát jsem prozkoumal křoví (PRO KŘOV), vzal krabičku (VEZ KRABIČ), otevřel ji (OTE KRABIČ), sebral tabletu (VEZ TAB) a snědl ji (JEZ TAB), čímž jsem zvýšil nosnost o 3 předměty. Odložil jsem krabičku (POL KRABIČ) a šel na východní louku, kde jsem prozkoumal kupku sena (PRO KUP; A). Vzal jsem jehlu (VEZ JEH) a vrátil se do lesa, kde jsem v jedné části našel ve stromu dutinu (PRO STROM), tu 2x prozkoumal (PRO DUT) a sebral kompas (VEZ KOM). Ten jsem pomocí jehly opravil (OPR KOM) a získal přehled, do jakých směrů se lze vydat. 

V případech, kdy mi pták ukradl jeden z předmětů z inventáře, jsem se vydal do jihozápadní části lesa, vyšplhal 2x na strom (VYŠP) do hnízda a věci získal zpátky. 

V lese jsem našel jabloň (PRO LES), prozkoumal ji (PRO JABLO), sebral spadlé jablko (VEZ JABLK) a snědl ho (JEZ JABLK), čímž se mi zvýšila nosnost o další jeden předmět. Vyšplhal jsem na další strom na východ odsud (VYŠP) a našel svítilnu (VEZ SVÍ). Na dalším stromě jsem našel cosi viset (PRO LES), a tak jsem získal lano (ODV LAN; VEZ LAN). Poté jsem prozkoumal okraj strže (PRO OKR) a našel hák (VEZ HÁK). 

Zajímavý způsob, jak odradit nymfomanku

Zajímalo by mě, zda Marčela nějaké dopisy od hráčů obdržela

S tak prohnaným hráčem by se rád setkal i sám autor hry

Z palouku jsem konečně byl schopný sestoupit dolů na skalní římsu. Na výběžku jsem prozkoumal skálu (PRO SKÁ), zapnul svítilnu (ZAP SVÍT) a vešel do jeskyně, kde jsem 3x kopal (KOP). Sebral jsem střep (VEZ STŘE) a kost (VEZ KOST). Vyšplhal jsem zpátky nahoru a v západní části lesa našel prapodivného chlápka archeologa. Věnoval jsem mu střep (POL STŘE), sebral jeho brašnu (VEZ BRA), otevřel ji (OTE BRA), zahodil ji (POL BRA) a sebral rukavici (VEZ RUK) a otvírák (VEZ OTVÍ). Šel jsem zpátky k dutině, kde jsem dříve našel kompas a ještě jednou ji prohledal. Odložil jsem vše kromě kompasu a svítilny a vzal past (VEZ PAST). 

Ve zmíněném hnízdě ptáka-zloděje jsem našel slaninu (VEZ SLA). Vydal jsem se na severovýchod k úpatí kopce, kde jsem před otvorem nastražil past (NAS PAST) a prozkoumal otvor (PRO OTVO), čímž jsem se zbavil jezevce. Uvnitř nory jsem si vypůjčil malé jezevče (VEZ JEZE) a vrátil se s ním k dívce na pasece (POL JEZE). Díky návnadě jsem byl konečně schopný sebrat motyku (VEZ MOT), se kterou jsem v lese vykopal (KOP) řetěz (VEZ ŘET). Ten jsem věnoval dřevorubci (POL ŘET) a získal rum (VEZ RUM). S tím jsem došel na vrchol kopce a dal ho individuu (POL RUM), které ze zřítilo do údolí. 

Slivovice mi dává sílu

V bludišti jsem našel pižmoně Růžičku

Odstranění závory a hlídky

Došel jsem do lesa, na místo dopadu, a sebral zatím jen cepín (VEZ CEP), se kterým jsem klepnul krysu na smetišti (KLE KRY). Zahodil jsem cepín (POL CEP), prohledal odpadky (PRO ODPAD) a vzal spray (VEZ SPRAY). Více na východě jsem 3x kopal (KOP) a odnesl si kanystr (VEZ KAN) a chloroform (VEZ CHLO). Vrátil jsem se k dutině a odložil si spray a kanystr (POL SPRAY; POL KAN). Navštívil jsem opět dívku na palouku a chloroformem ji uspal (USP DĚV). Vzal jsem ji (VEZ DĚV) a odnesl ji na jih trampům (POL DĚV), kteří si ji odtáhli do křoví a konečně uvolnili cestu na jih, ke stanu. 

Stan jsem prohledal (PRO STA), vypáčil motykou bednu (OTE BED) a prohledal ji (PRO BED). Nic jsem zatím nebral a naopak vše včetně kompasu položil. Vrátil jsem se k tlustému chlápkovi a prohledal ho (PRO CHL). Sebral jsem masku (VEZ MAS) a píšťalu (VEZ PÍŠŤ). Poblíž se válela i konzerva (VEZ KON) a zpátky u dutiny jsem sebral spray (VEZ SPRAY), kanystr (VEZ KAN) a otvírák (VEZ OTVÍ). Vydal jsem se na lesní cestu k dřevorubci, kde jsem do kanystru nabral naftu (NAB NAF) a poblíž také získal lahvičku (VEZ LAH). 

Lýdokork

ZX Spectrum uvnitř psí boudy

Vrátil jsem se ke stanu a pokračoval na východ. Chlápek se udávil konzervou. Pokračoval jsem dál a před ženou požil obsah lahvičky (JEZ LAH). Před rodinkou jsem zahrál na píšťalu (PÍS), čímž jsem přivolal vlkodava, který je zastrašil. Pokračoval jsem k tlusté ženě a pak se hned vrátil na louku, kde jsem na stromě (VYŠP) našel náhrdelník (VEZ NÁH). Ten jsem ženě ukázal a ta mě následovala až na vrchol kopce, odkud se zřítila na chatu. Vrátil jsem se ke stanu, odložil lahvičku a píšťalu a sebral Čikuli (VEZ ČIK) a motyku. S tou jsem v troskách chaty vykopal (KOP) slivovici a tu vypil (VEZ SLI; PIJ SLI). 

Vyšplhal jsem na skalní římsu (ŠPLH) a vandráků hodil do ohně spray (POL SPRAY). Došel jsem k ohništi, prohledal trosky kytary (PRO TRO) a vzal ampuli s náplní do zapalovače (VEZ AMP). Zpátky k troskám chaty poté do bludiště, ve kterém jsem našel Pižmoně Růžičku (sever, západ). Tomu jsem dal Čikuli (POL ČIK), načež zmizel. Opustil jsem bludiště (sever, východ, západ) a vrátil se na paseku, kde bývala dívka. Tam jsem Růžičku prohledal (PRO DAV) a našel kartu (VEZ KAR). V lese jsem také objevil zapalovač (VEZ ZAP), který jsem naplnil (NAP ZAP) a u známé dutiny jsem vyzvedl kost (VEZ KOS). U stanu jsem ještě zahodil motyku a vzal bombu (VEZ BOM). 

Kýžený stav inventáře - naplněný kanystr, kost, maska, bomba, náhrdelník, karta, zapalovač.

Práce s počítačem

Další zakódovaná věta

Černý virus !

Vydal jsem se k troskám chaty a tentokráte prošel bludiště sever, jih, východ. U budky jsem odpálil bombu (ODP BOM) a vrátil se (východ, východ). Prohledal jsem budku (PRO BUD) a získal klíč (VEZ KLÍ). Psovi jsem hodil kost (POL KOS) a odemkl dveře (OTE DVE). Prohledal jsem popelnici (PRO POP), hromadu smetí (PRO HRO) a vzal hadr (VEZ HAD). Zkusil jsem popelnici vzít (VEZ POP) a sebral vypadlé ředidlo (VEZ ŘED). O kousek na severu jsem prozkoumal barák (PRO BAR) a nápis (PRO NÁPI), čímž jsem zjistil slovo "LÝDOKORK", tedy obráceně "krokodýl". 

Prozkoumal jsem psí boudu (PRO BOU), skříňku (PRO SKŘ), klávesnici (PRO KLÁV) a napsal "krokodýl", čímž jsem deaktivoval alarm. Ještě jsem zahodil hadr, masku a zapalovač a vešel do budovy, kde jsem sebral obraz (VEZ OBRAZ) a list papíru (VEZ LIS). Na papíru byla změť písmen 9x9, které jsem rozšifroval díky kartě od Růžičky. Vytvořil jsem si papírový model, políčka s křížky vystříhal a přiložil, čímž jsem získal první čtvrtinu věty. Otáčel jsem po směru hodinových ručiček. Výsledná věta: "Čau Pižmoni! Vstupní heslo k řídícímu programu jsem změnil na ‘aligátor’. Vala, vedoucí klubu". 

V počítačovém sálu jsem chodil tak dlouho, dokud ze stropu nespadla disketa (VEZ DIS). Zapnul jsem generátor (ZAP GEN), počítač (ZAP POČ), prohlédl monitor (PRO MONIT), zadal heslo "aligátor" a zvolil volbu "1", čímž jsem otevřel tajný vchod. Prohlédl jsem monitor znovu, zvolil "2" a opět rozšifroval větu "Heslem k trezoru je přezdívka zmršeného ataristy a cvoka Růžičky.". V podzemní místnosti jsem otevřel trezor (OTE TRE), zadal heslo "pižmoň" a získal krabici s kýženým virem (VEZ KRABIC). 

Rychle jsem utekl na molo, zřízenci za jízdenku zaplatil pomocí náhrdelníku (POL NÁH) a nalodil se na parník, čímž jsem unikl šíleným Ataristům.
KONEC POSTUPU HROU

Zakončení

Zakončení

Vítězství !

Verdikt: I přes poněkud rozporuplný parser, trochu vyšší obtížnost a neuvěřitelně otravného ptáka-zloděje, se jedná o zatím nejpropracovanější a nejlepší tuzemskou textovku pro osmibitová Atari s několika originálními nápady, proti které vypadá první díl (Pomsta Šíleného Ataristy) jen jako malá rozcvička. 
Hodnocení: 5/10

7 komentářů:

 1. No supr hodnocení! Jen pro doplnění, on ten parser není špatnej, jen má prostě problém s délkou textu, on to pan Lošťák vysvětluje v první části, kde se zadává heslo z prvního dílu hry, bohužel se obávám, že to je ztraceno navždy. Ten scroll se seká jen v emulátoru, na reálný mašině je v pohodě, je fakt, že když to hrajete pár desítek hodin, tak zastavit ten scrol je lepší. Mimochodem, úplně boží by bylo sehnat výsledkovou listinu úspěšných řešitelů hry, třeba by se tu někdo našel, co by ji měl doma, rád bych se pokochal svým jménem na seznamu. Jinak fakt perfektní recenze. Sám bych lepší nenapsal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky, no budeme doufat, že tu výsledkovou listinu někdo ze čtenářů pošle!

   Vymazat
 2. Podařilo se restaurovat kompletní verzi téhle textovky, tzn. včetně originálního úvodu, takže jsem doplnil screenshoty a informace.

  OdpovědětVymazat
 3. Tady by se hodilo napsat, že výhrou v soutěži byla termotiskárna Robotron K6304, kterou obdrží ten, kdo první dohraje hru. Výhra mě fakt potěšila a zjištění, že jsem ji vyřešil jako první :-)
  Tímto zdravím autory textovky, která byla boží!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsi fakt frajer a po 30 letech dodatečně gratuluju :D

   Vymazat
  2. Už ani nevím, kde a za jak dlouho se vyhlašoval vítěz. Pamatuji si jen, že jsem si říkal, že to těžko můžu vyhrát, když kazeta s hrou přišla až za týden. Ani si už nepamatuju, kde se o tom vítězství psalo. Tiskárna se hodila. V té době jsem prodával hry na atari XE/XL (nebyl ještě zákon o autor.právech :)
   Akorát ten termopapír nedržel dlouho výtisk :)

   Vymazat
 4. Spolužák si ji koupil. Zasekli jsme se definitivně (nenapadlo nás prozkoumat dutinu stromu podruhé), takže čistě ze zvědavosti jsem se podíval do kódu (asi to bylo třeba odšifrovat) a tam bylo něco jako "Heslo je XXX". Jsem mu říkal že to je blbost, ale poslal to autorovi, a dostal myslím nějakou nehezkou a vtipnou odpověď (mám pocit že ti podvodníci byli jen dva).

  Jinak úspěšnému výherci samozřejmě blahopřeju.

  OdpovědětVymazat