úterý 15. února 2022

Hra 642: John Engelstone's Adventure (1991)


John Engelstone's Adventure
Vývojář: Marek Vít
Vydavatel: Jengs
Vydáno 1991 pro Commodore 64
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Dostáváme se do roku 2137, kdy naše expedice na planetě Tirix dopadla katastrofou a jakožto jediní přeživší se pokusíme uniknout. K tomu potřebujeme najít tři drahokamy, které slouží jako klíče od vchodu do kráteru vyhaslé sopky, kde na nás čeká únikový modul. Ten nás vezme na naší kosmickou loď na oběžné dráze. 
 
Na začátku si můžeme zobrazit instrukce, respektive velice užitečný slovník příkazů, ale je nutné znát heslo "JENGS COMPANY". 

Hru ze Špindlerova Mlýna jsme tu ještě neměli

Příběh

Slovník se zobrazí jen po zadání hesla

Pokud heslo neznáme, musíme si na příkazy přijít sami, což je poměrně problém, jelikož tu najdeme řadu nestandardních příkazů. K dispozici je SEBER, POLOZ, UKAZ, OTEVRI, ZAVRI, JDI DO/NA, ODEMKNI, VLOZ, SPI, POUZIJ, UDER DO, POMODLI SE, CEKEJ, JEZ, ROZSVIT, ZHASNI, SKOC DO, ZABIJ, PLAV DO, POTOP SE, PRIPEVNI, SPLHEJ PO, SEDNI SI NA, OTOC, SKRC SE a INVENTAR. 

Slova se bohužel nedají zkracovat a některá použijeme pouze jednou za celou hru. 

Začátek hry

Občas nezbyde, než se modlit

Dohrání první části

Hra je rozdělena na čtyři části, kdy každá je rozsahem asi jako samostatná krátká textovka. Dohromady se tedy jedná o poměrně rozsáhlé dobrodružství. Po dohraní každé části dostaneme vstupní heslo do části následující. Konkrétně pro část 2: 760416, část 3: 614067, část 4: 827623. 

Začínáme ve vězení, ze kterého musíme utéct, dostaneme se do rozbouřené řeky, ke kanibalům, do podzemí, do vysoké věže, do hradu a nakonec i do zmíněné sopky a na kosmickou loď. Některé předměty mají pří prohlédnutí jednoduché obrázky. Zajímavý je souboj s králem, kdy musíme podle typu útoku adekvátně zareagovat. Nedomyšlená je navigační logika, kdy pro pohyb jedním směrem je často nutné napsat např. JDI NA SKALU, ale pro návrat stačí jít na jih. 

Od stejného autora vyšlo i pokračování John Engelstone's Adventure (1992). 

Kanibalové si na mě pochutnali

Mapa

POSTUP HROU
PRVNÍ ČÁST
Prohledal jsem mrtvolu (UKAZ MRTVOLU), kapsu (UKAZ KAPSU), pomodlil se (POMODLI SE), otevřel krabici (OTEVRI KRABICI) a sebral dynamit (SEBER DYNAMIT). Ten jsem položil u dveří (POLOZ DYNAMIT) a utekl ke kostře. Po výbuchu jsem vylezl před celu (JDI DO DIRY), sebral pochodeň (SEBER POCHODEN) a zapálil ji (ROZSVIT POCHODEN). Vyšlápl jsem nahoru a zase ji uhasil (ZHASNI POCHODEN). 

V místnosti se spící stráží jsem prohledal stůl (OTEVRI STUL) a sebral zelený diamant (SEBER DIAMANT). Ve zbrojnici jsem našel halapartnu (SEBER HALAPARTNU). U dveří jsem musel zabít strážce (ZABIJ STRAZCE), u kterého jsem našel (UKAZ STRAZCE) klíč (SEBER KLIC). Odemkl jsem (ODEMKNI DVERE) a otevřel (OTEVRI DVERE) dveře. Vyšel jsem ven (JDI DO DVERI) a skočil ze skály do řeky (SKOC DO REKY). 
KONEC PRVNÍ ČÁSTI

Z těch kanibalů jsem dostal hlad...

Buším pěstí do skály

Pohled z vysoké věže napoví o okolí

DRUHÁ ČÁST
Počkal jsem na mírnější řeku a pak se dostal na břeh (JDI NA BREH). Našel jsem jeskyni (JDI DO JESKYNE) a uvnitř se vyspal (SPI). Došel jsem do kanibalské osady ze severu, prozkoumal chatrč (UKAZ CHATRC) a vlezl dovnitř oknem (JDI DO OKNA). Uvnitř jsem prohledal stůl (UKAZ STUL) a snědl lidskou ruku (JEZ RUKU). Prozkoumal jsem žebřík (UKAZ ZEBRIK) a vylezl na půdu (JDI NA PUDU), kde jsem otevřel truhlu (OTEVRI TRUHLU) a našel lano (SEBER LANO). 

U vodopádu jsem k borovici přivázal lano (PRIPEVNI LANO) a slezl dolů (SPLHEJ PO LANE). Ve srubu (JDI DO SRUBU) jsem otevřel brašnu (OTEVRI BRASNU) a našel pilník (SEBER PILNIK), kterým jsem přepiloval mříže do tajné chodby (POUZIJ PILNIK). Vešel jsem dovnitř (JDI DO DIRY) a pokračoval k soše, kterou jsem otočil (OTOC SOCHU) a našel červený diamant (SEBER DIAMANT). Naskočil jsem na veliký kmen (SEDNI SI NA KMEN) a pokračoval podzemní řekou dál. 
KONEC DRUHÉ ČÁSTI

Vtipný moment po naší popravě

V souboji s králem je nutné správně reagovat na několik variant

Nechci raději vědět, kde ten klíč schovával...

TŘETÍ ČÁST
Čekal jsem (CEKEJ) dokud jsem nedoplul ke krápníku, skrčil jsem se (SKRC SE) a opět čekal, dokud jsem nespadl z vodopádu. V jezírku v severní části jsem se potopil (POTOP SE), prozkoumal díru ve stěně (UKAZ DIRU) a vyplaval, abych se nadechl. Opět jsem se potopil a dřevo rozbil pěstí (UDER DO DREVA). Po nádechu jsem proplaval uvolněnou dírou (PLAV DO DIRY) a vyšplhal na břeh (JDI NA BREH). Skálu jsem rozbil pěstí (UDER DO STENY) a vyšel ven (JDI DO OTVORU). 

Vyšplhal jsem na vrchol skály (JDI NA SKALU) a v jeskyni (JDI DO JESKYNE) prohledal kostru (UKAZ KOSTRU), která držela meč (SEBER MEC). Na rozcestí jsem odvalil kámen (OTOC KAMEN) a našel luk (SEBER LUK) a toulec (SEBER TOULEC). Pokračoval jsem na západ, prosekal se křovím (POUZIJ MEC), otevřel dveře od věže (OTEVRI DVERE) a vešel (JDI DO DVERI). Vyšplhal jsem nahoru a sebral hák (SEBER HAK). Vyšplhal jsem po žebříku (JDI NA ZEBRIK) a rozhlédl se (UKAZ KRAJINU). 

Zpět na rozcestí jsem se vydal severně. Na okraji jsem si počkal na agresivní ptáky (CEKEJ) a poté je zabil (ZABIJ PTAKY). Skočil jsem na kládu (JDI NA KLADU) a přešel přes rokli. Vyšplhal jsem na strom (JDI NA STROM), přesekl jsem větve (POUZIJ MEC) a sebral liánu (SEBER LIANU). Skočil jsem dolů (SKOC) a vrátil se zpět na rozcestí. Vydal jsem se před hrad, zabil strážce (ZABIJ STRAZCE), před vodním příkopem připevnil hák na liánu (PRIPEVNI HAK), hodil ho na hradbu (PRIPEVNI LIANU) a skočil přes příkop (SKOC). 
KONEC TŘETÍ ČÁSTI

Těžce nabyté diamanty našly své uplatnění

V kráteru vyhaslé sopky

Přípravy ke startu

ČTVRTÁ ČÁST
Otevřel jsem popelnici (OTEVRI POPELNICI), prohledal ji (UKAZ POPELNICI) a poté smetí (UKAZ SMETI), načež jsem objevil nůž (SEBER NUZ). Šel jsem ke králi a zabil ho (ZABIJ KRALE). Varianty - chce mě zabít (POUZIJ MEC), útok na hlavu (SKRC SE), na tělo (SKOC), po jeho výpadu (UDER DO KRALE), jakmile je na zemi (ZABIJ KRALE). 

Prohlédl jsem si obraz (UKAZ OBRAZ), dámu (UKAZ DAMU) a udeřil ji do nosu (UDER DO NOSU), načež se objevil tajný průchod. Zatím jsem ale pokračoval do kuchyně a sebral misku (SEBER MISKU). Prošel jsem dveřmi na nádvoří (JDI DO DVERI), u fontány misku naplnil vodou (VLOZ MISKU DO FONTANY) a sebral ji (SEBER MISKU). Našel jsem chodbu s dveřmi, ty vyrazil (UDER DO DVERI) a zabil strážce (ZABIJ STRAZCE). Vešel jsem dovnitř (JDI DO DVERI), stoupl si na židli (JDI NA ZIDLI), prohledal polici (UKAZ POLICI) a našel lano (SEBER LANO). Dole v mučírně jsem osvobodil člověka (POUZIJ NUZ), dal mu napít (POUZIJ MISKU) a získal klíč (SEBER KLIC). 

Vydal jsem se do tajného průchodu (JDI DO PRUCHODU), vyšlápl schody a nahoře prozkoumal strop (UKAZ STROP) a otvor (UKAZ OTVOR). Odemkl jsem strop (ODEMKNI STROP) a vešel do světlé místnosti (JDI DO MISTNOSTI). Sebral jsem modrý diamant (SEBER DIAMANT), přivázal lano k trámu (PRIPEVNI LANO) a sešplhal dolů (SPLHEJ PO LANE). Přešel jsem most (JDI NA MOST) a došel až k zarostlé cestě (POUZIJ MEC), kde jsem objevil ocelovou stěnu (UKAZ STENU) se třemi otvory. Vložil jsem diamanty (VLOZ DIAMANTY) a vešel do sopky (JDI DO SOPKY). 

V kráteru jsem nastoupil do přistávacího modulu (JDI DO MODULU), sedl si do křesla (SEDNI SI NA KRESLO), otočil hlavním vypínačem (OTOC VYPINAC), napsal své jméno (JOHN ENGELSTONE) a odletěl na kosmickou loď. Opustil jsem modul (JDI DO DVERI), koukl na obrazovku (UKAZ OBRAZOVKU), zadal cíl letu (ZEME) a vlezl do hibernátoru (JDI DO HIBERNATORU). 
KONEC ČTVRTÉ ČÁSTI
KONEC POSTUPU HROU

Únik z planety

Podařilo se a teď si jdu dát dvacet

Vítězství!

Verdikt: Rozsáhlé dobrodružství, které by potřebovalo trochu dopilovat co se týče navigační logiky a parseru. Příkazy se nedají zkracovat a až příliš často hráč musí zdlouhavě hledat správný výraz. A to zejména pokud nezná heslo a nemá teda přístup ke slovníku příkazů. 
Hodnocení: 3/10

Žádné komentáře:

Okomentovat