neděle 4. října 2020

Hra 476: Rambo 1 (1990)


Rambo 1
Vývojář: Václav Čejka & Tomáš Hlaváček
Vydavatel: S. I. S. (System Inteligence Service)
Vydáno 1990 pro Atari 8-bit
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Kromě her Prudent Dactyl 2 a Prudent Dactyl 3 přivedla autorská skupina S. I. S. v roce 1990 na světlo světa také textovku inspirovanou filmem Rambo. Ujímáme se tedy známého neohroženého hrdiny, který se vydává do obávané ruské pevnosti s cílem osvobodit zajatce

Instrukce

Slovník příkazů

Začátek hry

Hra se ovládá klasicky pomocí psaní příkazů, kdy se dají slova zkracovat na první tři písmena a také si můžeme nechat zobrazit slovník příkazů. Ovládací schéma je ale poměrně složité a najdeme tu nestandardní příkazy typu "NABER", "SESKLADEJ" nebo "VENUJ". Kromě toho jsou tu i příkazy "REKNI" a "NAPIS", za které musíme do jednoduchých uvozovek napsat kýžené slovo. 

Obrazovka smrti

Klíč má krtek v zubech, to je přece logické !

Někdy je nutné sebrat předmět, jinak se nedá projít dál

Obtížnost je vysoko a to hlavně kvůli nelogickým hádankám. Jedno z hesel potřebných k otevření vrat třeba najdeme na jazyku jakéhosi řidiče, kterého musíme nejprve vykastrovat kleštěmi. Nebo potřebujeme cigáro, které má v hubě potkan. Také se může stát, že hráč až na konci zjistí, že mu chybí důležitý předmět, který měl získat úplně na začátku (klíč v zubech krtka - další podivnost). Nepřehledný výpis textu, v němž se dá snadno přehlédnout důležitá informace, hráčovi také nepomáhá. 

Dalším problémem je nedostatečná zpětná vazba na zadané příkazy. Některé úspěšně provedené akce nejsou doprovázeny žádným textem, takže si hráč může myslet, že se nic nestalo, ale ve skutečnosti tomu je naopak (např. nabrání písku do kbelíku či oleje do lahve), což je velice matoucí. Stejně jako v Prudent Dactylovi vidíme nejprve nejasný popis předmětu a až po prozkoumání zjistíme, co to ve skutečnosti je - např. šiška = granát, dřívka = zápalky.

Přehoupl jsem se na laně přes obávanou silnici

Jedno z hesel najdeme na jazyku řidiče

Konečně se dostanu za vrata

Hra je poměrně obsáhlá, takže není příliš překvapující, že se autoři nevyhnuli menším bugům. Ten nejhorší je se strážným u dveří, kterého poprvé zlikvidujeme, načež můžeme projít dál, ale pokud se vrátíme a chceme dveřmi projít znovu, tak tam strážný stojí znovu a už nemáme potřebný předmět. 

K obsáhlosti hry se vážou i některé nedodělané nápady, které se autoři pravděpodobně rozhodli vypustit někdy během vývoje. Je třeba možné najít 4 části samopalu a složit ho dohromady, k čemuž slouží již zmíněný příkaz "SESKLADEJ", který k ničemu jinému není. Zbraň ale nakonec k dohrání hry není potřeba. Pomocí ní se měla zlikvidovat hlídka ve skladu, kde se dala najít sekerka a s tou se dala zničit lávka, po které běžel rozzuřený Ivan. Bohužel kvůli zmíněnému bugu toto není možné provést a stejně by to k ničemu nevedlo, protože za Ivanem už další obrazovka pravděpodobně není. 

Mimochodem Holyna nedávno vydal vlastní článek přinášející některé další detaily o hře. Ve stejném roce vyšly také dvě hry se jménem "Rambo 3", takže uvidíme, zda-li nějakým způsobem navazují a také zda se někdy objeví i "Rambo 2". 

Originální likvidace strážného pomocí jeho manželky

Otrava kyslíkem je nepříjemná věc

Mapa

POSTUP HROU
Prozkoumal jsem četné hrbolky (PRO HRB), našel krtka (PRO KRT) a sebral klíč (VEZ KLI). Od pošťáka jsem převzal výbušnou recomando plombu (VEZ REC) a opodál kudlu (VEZ KUD). Došel jsem na malou křižovatku a v okolí sebral kleště (VEZ KLE), kyj (VEZ KYJ), manželku (VEZ MAN) a hasák (VEZ HAS). Vysokou trávu jsem prohledal (PRO TRA) a našel lano (VEZ LAN). 

To jsem uvázal ke stromu u silnice (UVA LAN) a zhoupl se na druhou stranu (POU LAN). U porouchaného auta jsem řidiče vystrašil kudlou (UKA KUD) a běžel za ním na jih, ke křoví, jež jsem prozkoumal (PRO KRO) a řidiče vykastroval kleštěmi (POU KLE). Vyplázlý jazyk jsem prozkoumal (PRO JAZ) a zjistil heslo (např. "CINOVY CVRCEK"). 

Ivan měl na počítači uložené heslo

Cestu dál jsem si otevřel odstřelením obrněného transportéru

Chtělo by to zpětnou vazbu, že jsem opravdu olej nabral

Vrátil jsem se k autu a opravil ho (POU HAS). Přes silnici jsem se vrátil na parkoviště. U zavřených vrat jsem si přečetl kartičku (PRO KAR) a napsal heslo i s uvozovkami (NAPIS 'CINOVY CVRCEK'). Za vraty ovšem čekal ještě strážný, na kterého jsem poslal manželku (VEN MAN) a došel na rozcestí chodeb. Na severu jsem vzal šišku-granát (VEZ SIS) a šel na jih, na dvůr. 

V cele jsem zabil potkana (HOD KUD) a sebral mu cigáro (VEZ CIG). Došel jsem k barikádě a odstranil ji granátem (HOD SIS). O něco dále jsem našel dřívka-zápalky (VEZ DRI) a střepy (VEZ STR). Vrátil jsem se na rozcestí chodeb a pokračoval na sever. Vzal jsem papír-škrtátko (VEZ PAP) a celou sadu na kouření předal strážnému (VEN CIG; VEN DRI; VEN PAP). Konečně jsem se dostal ke skříni (PRO SKR), v níž jsem našel lepidlo (VEZ LEP), pomocí něhož jsem slepil střepy a získal lahev (POU LEP). 

Vítězoslavně jsem složil samopal značky "Ukrajina"

Rozzuřený Ivan je slepá ulička

Otvírání dveří se zajatci

Vrátil jsem se na rozcestí chodeb a pokračoval na východ. Stráži jsem daroval výbušnou obálku (VEN REC) a v chodbě získal kbelík (VEZ KBE). V kanceláři jsem bacil Ivana kyjem (POU KYJ) a získal heslo "RA4676" (PRO POC; PRO MON). Pokračoval jsem dále a v dlouhé chodbě sebral hlaveň (VEZ HLA), lopatu (VEZ LOP), tyč (VEZ TYC) a ve skladu pancéřovou pěst (VEZ PAN). Vrátil jsem se dlouhou chodbou zpět, v opravně odstřelil obrněný transportér (POU PAN) a nabral olej do lahve (NAB OLE). 

Zpátky chodbou na jih a na staveništi jsem nabral do kbelíku písek (NAB PIS). Konečně jsem mohl jít za strážným, jehož jsem zlikvidoval lahví (ROZ LAH) a olej zneškodnil pískem (ROZ KBE). Prozkoumal jsem dveře (PRO DVE) a řekl heslo (REKNI 'RA4676'). Vešel jsem dovnitř a zajatcům sundal okovy pomocí klíče (POU KLI). Pak jsem se s nimi vrátil na začátek. 
KONEC POSTUPU HROU

A teď už odsud jen zmizet

Vítězství ! A error

Verdikt: Trochu rozporuplná textovka, která je poměrně komplexní a místy i zajímavá a vtipná, na druhé straně tu najdeme množství nelogických hádanek, jež nepěkně zvyšují obtížnost. 
Hodnocení: 3/10

Žádné komentáře:

Okomentovat