sobota 12. září 2020

Hra 469: Princezna (1990)


Princezna
Vývojář: KucSoft
Vydavatel: KucSoft
Vydáno 1990 pro ZX Spectrum
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Jakožto princ Petr jsme zamilováni do princezny Lenky, nicméně král našemu vztahu nepřeje. Královna se za nás naštěstí přimluvila a král se tedy rozhodl, že si s námi zahraje takovou hru. Pokud dokážeme najít princeznu a pět drahokamů ukrytých v komplexu hradu, dostaneme Lenku za ženu. V opačném případě ale přijdeme o hlavu. 

Příběh
Seznam předmětů
Seznam příkazů

Kdykoliv během hry si pomocí příkazu "POMOC" můžeme zobrazit nejenom seznam všech dostupných příkazů, ale i seznam všech předmětů ve hře, což je poměrně nezvyklé. Ovládání je tedy vyřešeno přes klasické psaní příkazů, přičemž ty bohužel nelze zkracovat a navíc je nelze psát dohromady - nejprve je potřeba napsat např. "POUZIJ", potvrdit enterem a poté zadat předmět. 

Vypsání obsahu inventáře se tu provádí přes příkaz "KAPSA". 

Začátek hry

Příkazy nelze zkracovat

Jeden z mnoha klíčů

Mapa hry je obrovská a obsahuje přes 400 obrazovek, čímž se s přehledem stává zatím největší tuzemskou textovkou a dá se říct i hrou celkově, protože i legendární Hlípa (1989) má "pouze" 256 obrazovek. Tvorba vlastní mapky je tedy velkou výzvou samo o sobě, nemluvě o vyřešení všech hádanek a dokončení hry, kdy velký důraz se klade na nacházení klíčů, odemykání dveří a nacházení tajných průchodů a komnat, kdy se musí různě odsouvat obrazy a otáčet vázy. 

Mimochodem mapka z obrázku na nahrávací obrazovce velmi přesně koresponduje s reálnou podobou hradu, takže ji lze také brát jako určitou formu nápovědy. 

Tenhle diamant byl falešný, což král nepřijal dobře

Cenná rada od kováře

Na mnoha obrazovkách je tma, zdroj světla je tedy nezbytný

Nesmírná rozloha hradu je ale spíše na škodu. Pokud chce hráč někam dojít a něco vyzkoušet, stráví hodně dlouhou dobu pouze přesunem na určené místo, což rozhodně není zábavné. K frustraci přispívá i nesmyslné omezení inventáře na pouhopouhé 3 předměty (!), což přináší řadu logistických problémů, přičemž aby toho nebylo málo, tak po sebrání 4. předmětu hráč zemře, což je opravdu nehezká past pro nepozorné hráče. Na zemi může přitom ležet pouze jeden předmět. 

Vzal jsem 4. předmět a zemřel jsem

Tak ještě, že už teď není potřeba kvůli nevěstě riskovat krk

Tohle není dobrý nápad, což ale zjistíme až na konci hry

Potěšující je fakt, že tu najdeme více variant, jak hru dohrát. Ta nejjednodušší je zapomenout na princeznu, utéct z hradu a zachránit svůj vlastní život, pro což je zde samostatná finální obrazovka. Další možností je opravdu královi donést všechny diamanty, nicméně v průběhu hry se můžeme od jednoho vězně dozvědět, že král je falešný, z čehož lze usoudit, že nedodrží své slovo. Zkusil jsem tedy pouze osvobodit princeznu a utéci bez doručení diamantů, což se ukázalo jako proveditelné. Jsou tu tedy tři varianty průchodu hrou

Hru trochu sráží občasné bugy, kdy je třeba možné projít zamčenými dveřmi, ale zpátky už ne. Ve skladišti střelného prachu bychom měli se zapálenou svíčkou vybouchnout, ale nestane se tak a následně se zdá, že cesta dál nevede. Zapálená lampa by (soudě dle popisku a existence svícnu) měla po chvíli zhasnout, ale vydržela mi celou dobu. 

Zírat na pradleny se nevyplácí

Z této rady se dá usoudit, že král nedodrží své slovo

Mapa (ke stažení zde)

POSTUP HROU 
Diamanty není ve skutečnosti potřeba sbírat, následující část návodu s nimi nepočítá. Diamanty viz druhá část návodu.

Průchod bez diamantů:
Z přijímacího pokoje jsem odešel do velkého sálu, kde jsem sebral dukáty (VEZMI). Odešel jsem na východ do zahrady a pak na SV do domku zahradníka. Od toho jsem koupil růži (PODEJ; DUKATY; VEZMI) a vydal jsem se na západ, kde jsem našel vstupní halu a vyšel jsem po schodech nahoru, do 1. patra. Zde jsem našel komnatu královny a předal ji růži (PODEJ; RUZI), za což jsem získal klíč 8 (VEZMI). Ve stejném pokoji jsem odsunul obraz (ODSUN; OBRAZ) a nalezené dveře odemkl klíčem (OTEVRI) a ten odložil (POLOZ; KLIC 8). Vrátil jsem se do chodby a na JZ našel lampu (VEZMI). 

Po schodišti jsem vyšel do 2. patra a v pokoji na SV našel křesadlo (VEZMI), se kterým jsem lampu zapálil (POUZIJ; KRESADLO) a zase ho odložil (POLOZ; KRESADLO). Vrátil jsem se do vstupní haly v přízemí a v šatně vzal kožich (VEZMI). Poté na jih na nádvoří a z něho do kuchyně a z kuchyně do sklepa. Zde jsem otevřel druhé zavřené dveře (OTEVRI) a v lednici sebral maso (VEZMI). Opustil jsem sklep a odložil kožich (POLOZ; KOZICH). 

Odsouvání věcí a nacházení tajných průchodů tvoří podstatnou část hry

Komnata krále je plná tajemství

Konečně jsem našel princeznu !

Z kuchyně jsem přes nádvoří, průjezd a první nádvoří došel na východ, do komnaty lovčího, a sebral klíč 4 (VEZMI), s nímž jsem odemkl nedaleké dveře (OTEVRI) a klíč odložil (POLOZ; KLIC 4). Vešel jsem do psince a položil maso na zem (POLOZ; MASO), čímž jsem se zbavil psů. Poté jsem vzal klíč 9 (VEZMI) a vrátil jsem se do průjezdu, odkud jsem šel do strážnice a vzal klíč 1 (VEZMI). Sešel jsem dolů, otevřel dveře (OTEVRI) a odložil klíč (POLOZ; KLIC 1). Ve skladišti jsem sebral klíč 3 (VEZMI) a vrátil se do komnaty královny v 1. patře. 

Prošel jsem dříve odemčenými dveřmi do komnaty krále a otočil vázou (OTOC; VAZU). Dveře jsem odemkl (OTEVRI) a položil klíč (POLOZ; KLIC 9). Vyšplhal jsem nahoru a sebral klíč 10 (VEZMI). Vrátil jsem se na schodiště a šel do 2. patra. Zde jsem v JZ rohu odsunul portrét (ODSUN; PORTRET) a prošel do tajné komnaty, kde jsem odsunul gobelín (ODSUN; GOBELIN), odemkl dveře (OTEVRI) a  prošel do další tajné komnaty. Zde jsem našel princeznu, která se ke mě přidala. Ještě jsem odložil klíč (POLOZ; KLIC 10) a vrátil jsem se do vstupní haly do přízemí. 

Králova zrada !

Utíkám s princeznou přes studnu

A jsme v pasti !

Šel jsem přes nádvoří do jízdárny, kde jsem našel lano (VEZMI). S tím jsem šel na do zahrady ke studni, poblíž domku zahradníka na SV. Lano jsem uvázal (POLOZ; LANO) a vstoupil do studny. Na severu jsem odemkl dveře (OTEVRI) a loďkou (POUZIJ; LODKU) odplul společně s princeznou vstříc lepší budoucnosti.

Druhá část návodu aneb když chceme získat diamanty:
Diamanty:
A - ve sklepě ve skladišti ledu. Nutné světlo, kožich a poté použít lopatu (POUZIJ; LOPATU) na hromadu ledu. 
B - hrobka v kostele. Nutné světlo a poté odsunout rakev (ODSUN; RAKEV). 
C - ve stáji, která se otevře klíčem 5. Stačí prohledat postroj.
D - v komnatě krále, viz první část návodu. Pokoj pro hosty se otevře klíčem 7 z nedaleké tajné komnaty. 
E - ve druhém patře v tajné komnatě u princezny, stačí odsunout portrét.
F - v komnatě královny, falešný.

Diamanty A-E je nutné předat královi v přijímacím pokoji (první obrazovka) pomocí "PODEJ", "DIAM A-E". Za falešný diamant F je hráč poslán do vězení. Jakmile je předáno všech 5, král nedodrží slovo a pošle na hráče zbrojnoše. Na ty je třeba použít meč od kata, jemuž je nutné přinést víno ze sklepa. 

Rady:
kovář - "Jediná cesta z hradu, kterou se dá utéci, je cesta studní."
hladový vězeň (za jídlo) - "Král je falešný stejně jako jeden diamant". 
KONEC POSTUPU HROU

Varianta konce hry bez princezny

A princezna je moje !

Vítězství !

Verdikt: Výsledné hodnocení získává hra s hodně odřenýma ušima. Parser není dobrý, rozloha mapy je přestřelená, je tu i nesmyslné omezení inventáře a bugy. Přesto je tu i hodně pozitiv a hra má svoje určité kouzlo, kterým si mě získala. 
Hodnocení: 4/10

Žádné komentáře:

Okomentovat