úterý 10. října 2017

Hra 123: Luxík na Bíbrštejně (1987)


Luxík na Bíbrštejně
Vývojář: A. K-Soft
Vydavatel: A. K-Soft
Vydáno 1987 pro ZX Spectrum
Žánr: Textová adventura
Počet hráčů: 1
Stav: Dokončeno

Podle názvu jsem očekával infantilní jednoduchou textovku pro děti. Nemohl jsem se mýlit více. Příběh se odehrává na hradě Bíbrštejn (opravdový hrad Bieberstein se nachází v Sasku), kdy se zhostíme "malého lesního tvorečka Luxíka", který "po dobrodužství v lese" (další hra? nenašel jsem o ní nikde žádnou zmínku) neodolal a šel si prohlédnout hrad zblízka, načež se ovšem spustila hlavní brána a uvěznila ho uvnitř. Na nás je dostat se opět ven.

Nastínění příběhu
Začátek hry

Že to nebude nic lehkého mi došlo už po pár minutách hraní, kdy jsem se snažil kreslit mapu hry, ale naprosto jsem se do toho zamotal. Takhle složitou mapu jsme tady ještě neměli, nemusel by se za to stydět ani kdejaký krokovací dungeon. Máme tu různé zamčené dveře, ke kterým je třeba najít klíče, tajné vchody, spojovací schodiště a obrazovky, ze kterých vede cesta do pěti směrů, nejsou výjimkou. Nepomáhá ani fakt, že hodně lokací má úplně stejný popis. Popravdě měl jsem sto chutí tentokrát mapu nedělat, ale nakonec jsem naštěstí vytrval. Ostatně dohrát hru bez ní je nemožné.

Na začátku jsem vlastně ani nebyl schopný zobrazit si obsah inventáře. Klasické příkazy "I" nebo "inventar" nefungovaly. To mě štvalo natolik, že jsem se koukl do zdrojového kódu hry a našel tam, že pomocí příkazu "LUXIK" (nutné napsat velkými písmeny, jinak nefunguje) si lze zobrazit všechny použitelné příkazy - na to měl hráč přijít jak? A příkaz pro zobrazení inventáře? Tak samozřejmě je to "kapsa", vždyť to je naprosto intuitivní !

Seznam všech použitelných příkazů
Příkaz "kapsa" vypíše obsah inventáře

Vyloženě otravné je omezení počtu předmětů v "kapse", kdy můžete mít pouze 4 předměty. Zbytek musíte hodit na zem, přičemž na jednu obrazovku se vejde pouze jeden předmět. Ke konci hry jsem tedy měl na nádvoří hradu na více políčkách poházené různé předměty. Klíčové jsou přitom již zmíněné klíče, kterých je více - máte tady "z klíč", "s klíč", "m klíč", atd. Tipuju, že počáteční písmena značí barvu. Každý z nich otvírá nějaké zamčené dveře, které zpřístupní další část hradu.

Hádanky občas nedávají smysl, například do kuchyně, kterou obývá nevrlý kuchař, se musíte dostat přes výtahovou šachtu. Když se tam snažíte vlézt, tak to nejde. Musíte nejdříve položit dukát, čímž se nákladní zdviž aktivuje. To tím platím nějakému neviditelnému otrokovi, který ji ovládá, či co? Máme tu hádanku s poklopem a vodou, která se evidentně inspirovala v prvním Indiana Jonesovi. Jednou také musíte sebrat klíč, který není vidět a hráč tak prostě musí na slepo zkusit něco sebrat, což je dost velký podraz.

Rozsáhlá mapa hry

POSTUP HROU
Vydal jsem se do severovýchodní části nádvoří a vyšel na vrchol rohového schodiště. Odtud jsem prokličkoval až do hradní obrazárny, kde jsem odsunul obraz a šel na západ, do sálu spiklenců. Zde jsem vzal "s klíč" a vlezl do komínu, čímž jsem se ocitl na střeše. Vlezl jsem hned do otevřeného okna a vzal křeslo. Pokračoval jsem dále, odemkl dveře klíčem, který jsem nechal v zámku a vrátil se na nádvoří. Odtud jsem šel na východ, do kulaté hradní věže, vyšel až nahoru a pak na jih do arkýře. Zde jsem položil svoje křeslo, vyšplhal nahoru a zmocnil se "m klíče", se kterým jsem se vrátil na nádvoří. Odtud na východ, do nádherné komnaty, kde jsem jím odemkl další dveře a pokračoval dál.

V temné komůrce jsem vzal "h klíč", i když jsem ho neviděl a opět se vrátil na nádvoří, kde jsem v SV části odemkl další dveře, čímž jsem se dostal do sklípku. Zde jsem vzal "b klíč" a také otočil kohoutem, čímž zmizela ze studny voda. Zpátky na nádvoří jsem šel na východ, přes schodiště, do vstupní části jižního křídla, kde jsem odemkl dveře a dostal se do druhého patra vstupní věže. Zde jsem otočil s mechanismem, čímž jsem otevřel hlavní bránu a zároveň jsem v ložnici princezny vzal růži. Zpátky na nádvoří jsem si potvrdil, že brána je otevřená! Na úspěšný únik bylo ale potřeba zajistit si pár dalších předmětů.

Kbelík použijete tak, že ho položíte
Hnusná omšelá pařáta

Vydal jsem se proto znovu na východ, přes kulatou hradní věž až do jejího nejvyšší patra, kde jsem vzal lano. Poté jsem překročil spojovací arkýř, který se za mnou propadl a uvěznil mě. Vzal jsem tedy grejcar a před mučírnou kbelík s vodou. V samotné mučírně jsem otočil rumpál a otvorem na stropě vylezl nahoru. Vrátil jsem se na nádvoří ke kašně, kde jsem položil lano, čímž jsem ho uvázal a šel na sever, směr sál spiklenců. Zde jsem vzal v podkroví dukát a v loveckém salonku položil kbelík, čímž jsem uhasil oheň v krbu. Do toho jsem vlezl a objevil se na půdě, kde jsem sebral "z klíč". Zpátky na nádvoří jsem přišel k zamčeným dveřím vedle brány a odemkl je. Uvnitř na mě čekal alchymista, který uvítal moji růži, za kterou jsem dostal kouzelnou čepici


Alchymista rád rýmuje
Nelogická část s výtahovou šachtou

Z nádvoří jsem šel na východ do nádherné komnaty, kde už jsem byl, ale tentokrát jsem zahnul na západ do skladu potravin. Zde jsem na výtahovou šachtu položil dukát a poté vlezl do nákladní zdviže, počkal a vylezl. V kuchyni jsem pouze vzal maso a mazal odtamtud pryč - položil grejcar na výtahovou šachtu, vlezl, vylezl a zpět na nádvoří. Dále jsem už jen šel do jihozápadního kouta, kde byla kaple. Zde jsem odsunul oltář sv. Květoslava a nalezl hrobku, ze které jsem si vypůjčil plášť.


Teď už jsem se mohl vydat hlavní branou ven. Na padacím mostě ale zafoukal silný vítr a sfoukl mě dolů, do příkopu. Naštěstí plášť mě zachránil. Nechal jsem ho tam a šel na východ, kde jsem před medvědy položil maso a rychle pokračoval do katakomb. Zde mi jeden netopýr vzal i poslední majetek - moji čepici. Pokračoval jsem do krypty, otevřel poklop na zemi, vzal "c klíč", zase poklop zavřel. Poté jsem šel na sever a otevřel dveře na západ. Vrátil jsem se ovšem zpátky a použil klíč na dveře na východě, ze kterých vytekla voda. Teprve teď jsem šel do dveří na západ a našel mrtvé krysy a kohout, kterým jsem otočil, čímž jsem dostal zbytek vody ze studny. Dále na sever, otevřít dveře a ocitneme se uprostřed studny, ze které vylezeme zpět na nádvoří.

Plášť mi zachránil kejhák
Poslední kroky - stráž mě díky kouzelné čepici nevidí

Odvážeme lano a dojdeme si pro ukradnutou čepici - ta je v temném koutě, v místech, kam jsme dávali křeslo. Ještě potřebujeme sebrat lopatu, která je v podkroví na severu. S ní se vrátíme na nádvoří a do sklípku, kde otevřeme dveře a spadneme z menší výšky na dno studny. Pokračujeme jedinou možnou cestou, odkopeme lopatou zasypanou chodbu, projdeme přes cimbuří až do vlhké krypty, kde vezmeme těžký kvádr. S ním se vrátíme na cimbuří, položíme kvádr a lano a slezeme dolů. 
KONEC POSTUPU HROU

Vítězství

Verdikt: Zatím s přehledem největší a nejkomplikovanější textovka, na kterou jsem narazil. Obtížnost je ale až moc vysoká a hráč se pravděpodobně ztratí v bludišti obrazovek, nebo ztroskotá na nelogických hádankách. A k tomu ten strašný název. Být hra trochu přívětivější, vysloužila by si o hvězdičku více.
Hodnocení: ***/10

Žádné komentáře:

Okomentovat